TIISTAITALKOOT OVAT TÄLTÄ VUODELTA OHI

3.10.2018

Keväällä jatketaan malkapuiden kuorinnalla ja halkomisella ja tehdään latoon katto.