Mediakortti

Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Someron Joulu 2020 ilmestyy 28.11.2020 Ruokava-messuilla. Painosmäärä on 1200 kpl. Juttujen sekä ilmoituksien aineisto-osoite on: someronjoulu@gmail.com.

Juttujen viimeinen jättöpäivä on 31.9.2020 ja ilmoitusten 14.10.2020.


Tekniset tiedot

  • Lehden sivukoko: A4 (210*297 mm)
  • Palstaluku: 4
  • Värisyys: 4/4

Ilmoituskoot

Koko, osuus sivustaKoko, mmHinta
1/1289x43 mm70 €
1/889x65 mm100 €
1/489x129 mm150 €
1/2179x129 mm300 €
1/1179x260 mm600 €
Takakansi179x260 mm800 €

Kaikki ilmoitukset ovat värillisiä.

Yhteystiedot

Someron Joulu
Juha Heikkilä, Jacob Ritzintie 14, 31400 Somero

Päätoimittaja Juha Heikkilä
Toimitussihteeri Marika Haapala
Ilmoitusvastaavat Olli Nuotio ja Kalle Alhoranta
Taittaja Jouni Hyvärinen

Julkaisija
Somero-Seura ry